علوم زمین زمین ساخت ورقه ای

حجم فایل : 7.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 36
بنام خدا نظریه آلفرد وگنر در مورد قاره ها خلاصه نظریه جابه جایی قاره ها:
او معتقد به جابه جایی قاره ها بود .
او معتقد به وجود قاره ای عظیم به نام پانگه آ بود که حدود 200میلیون سال پیش ،شروع به قطعه قطعه شدن کرد و سرانجام قاره های امروزی را به وجود آورد.
قاره پانگه آ به چند قاره تقسیم شد؟
قاره پانگه آ چند میلیون سال بعد به دو قاره بزرگ لورازیا و گندوانا تقسیم شد
قاره لورازیا شامل امریکای شمالی،گرینلند و بیشتر قسمت های آسیا و اروپای امروزی است.
قاره گندوانا شامل امریکای جنوبی،افریقا،قطب جنوب و استرالیای کنونی را شامل می شده است.
دریای تتیس در کجا قرار داشت؟
فاصله دو قاره لورازیا و گندوانا را دریایی به نام تتیس پر می کرده است که امروزه دریاهای مدیترانه،خزر و سیاه از بازمانده های آن دریا می باشد.
امریکای جنوبی و افریقا به صورت یک قطعه از گندوانا جدا شدند.
نحوه پیدایش اقیانوس اطلس:
بعد ها افریقا و امریکای جنوبی از یکدیگر جدا شدند و اقیاتوس اطلس را به وجود آوردند.
نکته:
حدود 65 میلیون سال پیش استرالیا از قطب جنوب جدا شد و هندوستان نیز به قاره آسیا پیوست.
نکته:
بعد از 50سال نظر وگنر منجر به طرح نظریه زمین ساخت ورقه
ای شد.
آلفرد لوثار وگنر، دانشمند، زمین‌شناس و هواشناس آلمانی در ۱۱ آبان ۱۲۵۹ هجری خورشیدی در شهر برلین متولد شد. شهرت اصلی این دانشمند بابت نظریهٔ جدایش قاره‌ها می‌باشد که آن را در سال ۱۲۹۴ خورشیدی ارائه کرد
1-انطباق حاشیه قاره ها
شباهت زیادی میان دو حاشیه شرقی امریکای جنوبی و حاشیه غربی افریقا وجود دارد و احتمالا این دو قاره قبلا به یکدیگر متصل بوده اند.
2-شباهت سنگواره ها در قاره های امروزی مانند نوعی خزنده قدیمی ویا فسیل هایی از سرخس های قدیمی(گانگاموپتریس) در مناطقی از قطب جنوب،افریقا ،ماداگاسکار و استرالیا یافت شده است.
3-اقسام سنگ ها و شباهت ساختاری
وجود شباهت بین سنگ های شمال غرب افریقا و شرق برزیل مشان دهنده متصل بودن این دو قاره در گذشته می باشد.
4-آب و هوا
وجود آثار یخچالی در مناطق استوایی نشان دهنده آن است که این مناطق قبلا در مناطق قطبی بوده اند و در اثر جابه جایی به محل فعلی رسیده اند. دلایل وگنر برای اثبات نظریه جابه جایی قاره ها هولمز در کتاب زمین شناسی فیزیکی معتقد بود که وجود جریان های کنوکسیون در داخل گوشته زمین می تواند دلیل حرکت قاره ها باشد. انواع قطبین زمین:
زمین علاوه بر دو شمال و جنوب جغرافیایی ،دو قطب شمال و جنوب مغناطیسی نیز دارد.
این قطبین جغرافیایی و مغناطیسی بر هم منطبق نیستند.
روش مطالعه دیرینه شناسان:
در بعضی از سنگ ها،کانی هایی وجود دارند که به عنوان قطب نماهای فسیل عمل می کنند.
این نوع کانی ها مانند مانیتیت در گدازه های بازالتی فراوان اند.
بعد از آنکه گدازه ...